BATICILARIN MAÇI KAZANDIĞINDAN HABERİNİZ VAR MI?

0

Millet İttifakı, Cumhur İttifakı tartışmaları ve seçimi derken “cambaza bak” oyunu nihayete erdi. AK Parti’nin 20 yılı aşan iktidarı ve Millet İttifakının “Ortak Politikalar Mutabakat Metni” neyin ne olduğunu görmek isteyen, düşünen veya bunun için çaba sarf eden insanlara neyin ne olduğunu gösterdi.

Batılılaşmada Hiçbir İktidar AK Parti’nin Eline Su Dökemez

      

Geldiğimiz noktada güya muhafazakâr, dindar, yerli ve milli olan AK Parti uzun dönemdir devam eden iktidarında batılı değerlerin yasallaşmasını sağlayan, toplumda Tanzimat’tan beri hayatın her alanında devam eden batılılaşma hamlelerini hem içselleştirmesi hem de buna itiraz edenleri ikna etmesiyle kanaatimizce görevini tamamlamıştır.

Bugün AK Parti, kaldırdığını söylediği İstanbul sözleşmesinden tutun da 2009 Ekim’in de Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan’ın Roma’da Papa X. Innocentus’un haşmetli heykeli önünde AB Anayasa’sının kabulü törenine katılarak imza atmalarına, Neo-Liberal politikaları yaygınlaştırmalarına kadar saymakla bitiremeyeceğimiz hamleleriyle batılı değerlerin ithalinde belki de en hızlı ve istikrarlı politikaları kabul edip hukukumuza yerleştirmeyi başardılar.

Günümüzde batıyla çatışmaktan kaçınmayan AK Parti iktidarı bu çatışmayı sadece söylem bazında yaparken hukuk ve uygulama anlamında hala katı bir Batıcı iktidar olma özelliğini sürdürmektedir. Hakkını teslim edelim AK Parti bu konuda CHP’yi bile sollamıştır.

Millet İttifakı AK Partinin Boşluğunu Doldurdu

Batı ile uyumlu ve istikrarlı bir ilişki kuracağını hem ülkeye hem de dünyaya ilan eden Millet İttifakı ise yayınladığı mutabakat metni ile batıya AK Parti gibi Neo-Liberal politikaları sürdüreceğini ve batılı, ilerici reformların devam edeceği taahhüdünü verdi. Verilen taahhüt bizce o kadar güçlüydü ki bugün gelinen noktada klasik Türk İslam devlet modelini savunanlar romantik ve hayalperest hatta radikal insanlar ilan edildiler.

Malazgirt Zaferi Diyenler Batı ile Aynı Mahalleye Taşınmıştır

Her yıl ağustos ayında ecdat ve Malazgirt Edebiyatı yapan çevreler ülkeyi batılı normlarla yönetip düzeltmeye çalıştıklarını görmezden geliyorlar ve buna da reel politik ismini veriyorlar.

Mutabakat Metni ve AK Parti Politikaları Bu Millete İki Beden Küçük Gelir 

Devleti liberal bir anlayışla küçülten ve merkez teşkilatının yetkilerini yerel yönetimlere devrederek idari vesayeti zayıflatan yönetim anlayışından tutun da kadını evrenin odağı haline getirerek kadının anne, eş ve dirayetin kalbi olma vasfını inkâr eden anlayışa kadar pek çok madde ve hüküm; Devleti, AK Parti ile başlayan sıkışmışlığının yeni bir evreye taşınmasına garantiler getiriyor. Güya 1 sol 4 sağ ve 1 Millî Görüşçü olan bu partiler ne enteresan ki bu millete batılı ahlakı ve yaşam tarzını dayatan içerisinde ahlaksal problemler barındıran dizi ihracatına dahi destek vereceğini rahatlıkla karar altına alabiliyor.

Gözün Aydın Batı Dünyası Kazanmak Üzeresin

Türkiye’ye savaşla yaptıramadığını kötü yönetim sayesinde uygulayabilen batı dünyası, Müslüman Türklerin kültürel asimilasyonu meselesinde yürüttüğü yüzyıllık mücadeleyi kazanmak üzeredir. Müslüman Türk ismi devam edecek olsa da batıcı iktidarlar Müslüman Türk kimliğinin içini boşaltmakta ve bunu artık bir plana da koyabilmektedir. Cumhur ve Milet İttifaklarının “aynı şeyin laciverti” olmalarından dolayı değerler açısından aynı mefhumları farklı yönetim zihniyetleriyle savunan organizasyonlardır. Tek farkları idarecilerinin ve parti isimlerinin farklı olmasıdır. Yani otobüsün istikameti ve menzili belli ama şoför 14 Mayıs’a kadar belli değil. İnşallah milletimiz artık uyanır ve üçüncü bir yolun da var olduğunu görebilir.