Hasan Subaşı: Bu uydurmaca bir talan düzenidir.

0

Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, MUÇEV Şirketinin kanunsuz ve haksız kira talebini Meclis’e taşıdı:

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında MÜÇEV Vakfı’na 10 yıllığına verilen 160 dönümlük günübirlik kullanım alanına ilişkin sözleşmenin kısa bir süre sonra Mahkeme tarafından iptal edilmesine rağmen, MÜÇEV şirketinin buradaki işletmecilerden kira bedeli istemesini, bir soru önergesi ile meclise taşıdı.

Hasan Subaşı, öncelikle MUÇEV’in bir Vakıf Değil Limited Şirket olduğunu hatırlatarak, “Muğla Valiliği “Muğla’ya Hizmet Vakfı” ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) ortak kuruluşu olan MUÇEV Tur. Tic. Ltd. Şirketidir. Bugüne kadar uygulamalardan anlaşılacağı üzere bu şirket Ege ve Akdeniz kıyılarını ihalesiz, pazarlıksız, denetimsiz biçimde talan etmektedir” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Muçev Tur. Tic. Ltd. Şti. arasında 07 Ekim 2020 tarihinde imzalanan bir sözleşme ile Manavgat İlçesi Çolaklı Mahallesi Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde, 159.680,59 m2 yüzölçüme sahip alanda bulunan günübirlik kullanım amaçlı 10 yıl için kiraya verildiğini hatırlatan Hasan Subaşı, gelişmeleri şöyle dile getirdi:

Vatandaşlarımızın ve sivil toplum örgütlerinin başlattığı hukuki mücadele sonucunda Ankara 9. İdare Mahkemesi 11.11.2021 tarih ve 2021/1681 Esas ve 2021/2026 Karar sayılı kararı ile devir işlemi iptal edilmiş, bu yerin Muçev tarafından tahliye edilmesine ve Bakanlığınız tarafından teslim alınmasına hükmedilmiştir. Bu karar doğrultusunda Bakanlığınızın Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 10/12/2021 tarihinde bu Özel Çevre Koruma Bölgesi içine yer alan günübirlik kullanım alanını teslim almıştır”

Hiçbir hizmet vermedi, sözleşme yapmadı

Muçev şirketinin, bu alanı yaklaşık 1 yıl süreyle elinde bulundurmuş ancak hizmetinin söz konusu olmadığını dile getiren Hasan Subaşı, Muçev’in bölgedeki site ve otellere bildirimde bile bulunmadan, kira sözleşmesi imzalamadan alan kullanım bedeli talep ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Buna rağmen Muçev, bu bölgede yer alan Site ve Otellere mahkeme bitip, araziyi geri teslim ettikten sonra ‘Şirketimizle kira sözleşmesi imzaladığınız ve herhangi bir alan kullanım bedeli ödemediğiniz tespit edilmiştir. 20.10.2020-19.10.2021 (365 gün) için kullanım bedelini, tebliğinden itibaren 15 gün içinde ödemeniz gerekmektedir. Aksi halde tüm hukuki yollara başvurulacaktır’ şeklinde ihtar yazısı göndermiştir. Oysa Muçev, hiçbir şekilde site ve otellere sözleşme için başvurmamış, sözleşme yapılmadığı halde afaki rakamları alan kullanım bedeli olarak talep etmektedir. Ayrıca Muçev bir limited şirket olmasına rağmen, çıkarılan bu hukuksuz alan kullanım bedelinin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca tahsil edileceğini ihtar etmiştir. Bu uydurmaca bir talan düzenidir

İhale ve ilan neden yok?

Anayasa’nın 43. Maddesi uyarınca, sahillerin herkesin eşit ve serbest kullanımına açık olan ve kamu yararına kullanılması zorunlu olan bir alanlar olduğunu hatırlatan Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, “ Anayasa hükmü ile Haksızlığı İdare Mahkemesinde tespit edilen ve iptal edilen işleme rağmen, Muçev, kendisine verilen hangi yetkiyle istediği koruma bölgesini, sahilleri, limanları ihalesiz-ilansız kiralayabilmekte ve buna rağmen buradaki kıyılardan faydalanan vatandaşlarımızdan meşhur ‘Deli Dumrul’un hesabı geçenden 5 akçe geçmeyenden 10 akçe’ benzeri bir uygulamayla alan kullanım bedeli talep etmektedir.

Bu haksız, hukuksuz ve dayanaksız uygulama hakkında Bakanlığınızın gerekli inceleme işlemlerini başlatarak müdahil olması, sorumluların tespit edilmesi ve bu haksızlığa son verilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Murat Kurum’a sorular

Hasan Subaşı, konu ile ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından cevaplandırılmak üzere şu soruları yöneltti:

  • Antalya İli, Manavgat İlçesi Çolaklı Mahallesi Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde yer alan Muçev’e ne kadar bedel karşılığında kiralanmıştır?
  • Bu alanla ilgili Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin kararı ve hükmü sabit iken, hangi gerekçe ve yetki ile Muçev haksız olarak kiraladığı alanda bulunan vatandaşlarımızdan alan kullanım bedeli talep edebilmektedir?
  • Bugüne kadar hangi kıyı ve sahiller, iskele ve denizsel alanlar Muçev’e kiralanmıştır?
  • Vatandaşların anayasal hakkı olarak kıyılardan ve denizlerden özgürce faydalanması hakkına zarar veren bu kiralamaların ve talep edilen alan kullanım bedellerinin iptal edilmesi konusunda Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?
  • Bahse alan kullanım bedeli tahsil edilmesine ilişkin Muçev tarafından gönderilen ihtarlardan Bakanlığınız haberdar mıdır? Vatandaşlarımız böyle bir alan kullanım bedeli ödemeleri gerekiyorsa, neden şimdiye kadar Bakanlığınız talepte bulunmamış ve Muçev tarafından tahsil edilmek istenmektedir?
  • En güzide sahillerimiz ve sit alanlarımıza tasallutu olan bu şirketin arkasında birtakım güçleri göstererek kamu kurumlarının yıpranmasına neden olan eylemlerine bakanlığınız ne zaman dur diyecektir.
  • Yargının iptal ettiği sözleşmeye rağmen şirketin tahsilata yeltenmesi Bakanlığınızca hukuksuz işlem sayılmıyor mu?